ورق روغنی چیست؟

یکی از انواع ورق ها که امروزه در تمامی صنایع کاربرد دارد ورق روغنی است. ورق روغنی از مراحل نورد گرم و سرد تولید میشوند. از مزیت های مهم ورق روغنی میتوان به تحمل فشار بالا ورق ها اشاره کرد. ورق روغنی در ضخامت ها و ابعاد گوناگونی تولید میشود و به صورت عمده میتوان از مراکز فروش ورق روغنی تهیه کرد.

همینطور مجموعه آهن سنتر در زمینه فروش ورق روغنی میتواند اطلاعات مفیدی را در اختیارتان قرار دهد.

کاربرد ورق روغنی

ادامه متن

قیمت ورق روغنی

قیمت ورق روغنی